Rezonans magnetyczny

Rezonans magnetyczny

Rezonans magnetyczny (w skrócie RM) to nieszkodliwe badanie diagnostyczne, które wykorzystuje magnesy i fale radiowe do robienia szczegółowych zdjęć wewnątrz ciała. Jest to nieinwazyjna technologia obrazowania, która wytwarza trójwymiarowe, szczegółowe obrazy anatomiczne. Technika ta często używana jest do wykrywania chorób, diagnozowania i monitorowania... Czytaj więcej

Lista placówek RM

Porównaj ceny i wolne terminy


Powszechne bezwzględne przeciwwskazania to:

 • Ciąża < 1 trymestru
 • Cewnik do monitorowania tętnicy płucnej
 • Balony wewnątrzaortalne
 • Urządzenia do wspomagania lewej lub prawej komory serca
 • Piercingu ciała oraz inne elementy metaliczne
 • Protezy
 • Implanty ślimakowe

Względne przeciwwskazania (badanie może być wykonane pod szczególnymi warunkami, zawsze po decyzji lekarza nadzorującego badanie w oparciu o dokumentację medyczną) to:

 • Domaciczne środki antykoncepcyjne
 • Wszczepiony stymulator serca i ICD
 • Tatuaż/makijaż permanentny
 • Niewydolność nerek (przy badaniu z kontrastem)
 • Zastawki serca
 • Stenty
 • Klipsy naczyniowe
 • Stentgrafty
 • Kardiowerter/Defibrylator
 • Neurostymulatory
 • Pompa insulinowa
 • Stabilizacje ortopedyczne
 • Aparaty ortodontyczne
 • Klaustrofobia
 • Implanty stomatologiczne

O bardziej specjalistyczne przeciwwskazania zapytaj lekarza zlecającego badanie.

Pacjenci ze względnymi przeciwwskazaniami do badania RM są zobowiązani przed wykonaniem badania dostarczyć do placówki kompletną dokumentację medyczną dotyczącą zastosowanego leczenia wraz z opisem typu zastosowanego implantu, a szczególnie identyfikacją materiału z jakiego został wykonany, oraz powiadomić o powyższym personel pracowni diagnostycznej.

Przygotowanie do badania


Badanie z kontrastem


Przebieg badania


Po badaniu


Znajdź placówkę i umów badanie

Sprawdź pełną listę placówek w mieście
Dowiedz się o cenach i wolnych terminach
Bezpłatnie zarezerwuj badanie
Przygotuj się do badania