Rezonans magnetyczny

Rezonans magnetyczny

Rezonans magnetyczny (w skrócie RM) to nieszkodliwe badanie diagnostyczne, które wykorzystuje magnesy i fale radiowe do robienia szczegółowych zdjęć wewnątrz ciała. Jest to nieinwazyjna technologia obrazowania, która wytwarza trójwymiarowe, szczegółowe obrazy anatomiczne. Technika ta często używana jest do wykrywania chorób, diagnozowania i monitorowania... Czytaj więcej

Rezonans magnetyczny (w skrócie RM) to nieszkodliwe badanie diagnostyczne, które wykorzystuje magnesy i fale radiowe do robienia szczegółowych zdjęć wewnątrz ciała. Jest to nieinwazyjna technologia obrazowania, która wytwarza trójwymiarowe, szczegółowe obrazy anatomiczne. Technika ta często używana jest do wykrywania chorób, diagnozowania i monitorowania leczenia. W przeciwieństwie do zdjęć rentgenowskich i tomografii komputerowej, RM nie wykorzystuje szkodliwego promieniowania jonizującego.
Niektóre części ciała, takie jak mózg, rdzeń kręgowy, nerwy, a także mięśnie, więzadła i ścięgna są widoczne znacznie wyraźniej za pomocą RM niż przy badaniach promieniami rentgenowskimi czy tomografii komputerowej. Z tego powodu rezonans jest często używany do obrazowania urazów kolan i ramion

Rezonans magnetyczny

Lista placówek RM

Porównaj ceny i wolne terminy


Powszechne bezwzględne przeciwwskazania to:

 • Ciąża < 1 trymestru
 • Cewnik do monitorowania tętnicy płucnej
 • Balony wewnątrzaortalne
 • Urządzenia do wspomagania lewej lub prawej komory serca
 • Piercingu ciała oraz inne elementy metaliczne
 • Protezy
 • Implanty ślimakowe

Względne przeciwwskazania (badanie może być wykonane pod szczególnymi warunkami, zawsze po decyzji lekarza nadzorującego badanie w oparciu o dokumentację medyczną) to:

 • Domaciczne środki antykoncepcyjne
 • Wszczepiony stymulator serca i ICD
 • Tatuaż/makijaż permanentny
 • Niewydolność nerek (przy badaniu z kontrastem)
 • Zastawki serca
 • Stenty
 • Klipsy naczyniowe
 • Stentgrafty
 • Kardiowerter/Defibrylator
 • Neurostymulatory
 • Pompa insulinowa
 • Stabilizacje ortopedyczne
 • Aparaty ortodontyczne
 • Klaustrofobia
 • Implanty stomatologiczne

O bardziej specjalistyczne przeciwwskazania zapytaj lekarza zlecającego badanie.

Pacjenci ze względnymi przeciwwskazaniami do badania RM są zobowiązani przed wykonaniem badania dostarczyć do placówki kompletną dokumentację medyczną dotyczącą zastosowanego leczenia wraz z opisem typu zastosowanego implantu, a szczególnie identyfikacją materiału z jakiego został wykonany, oraz powiadomić o powyższym personel pracowni diagnostycznej.

Przygotowanie do badania


Badanie rezonansem magnetycznym jest całkowicie bezbolesne i w zależności od obszaru badania cała procedura trwa od 15 do 45 minut. Rekomendujemy pozostanie na czczo na 6h przed badaniem, ponieważ może okazać się potrzebne podanie dożylnego środka kontrastowego. Przed badaniem zostaniesz też poproszony o okazanie aktualnego skierowania (w oryginale) oraz wyników badania poziomu kreatyniny we krwi (przy badaniu z podaniem kontrastu).

Podczas badania zostaniesz poproszony o położenie się na stole, który wsunie się w otwór maszyny w kształcie okręgu i zeskanuje określoną część ciała. Sama maszyna generuje silne pole magnetyczne wokół osoby, a fale radiowe będą kierowane na ciało, których badana osoba nie odczuje. Jednak podczas skanowania może wystąpić sporo głośnych odgłosów dudnienia lub stukania. Częstą praktyką jest zakładanie słuchawek i słuchania muzyki lub użycie zatyczek do uszu, aby zablokować nieprzyjemne dźwięki.

Małe dzieci, a także osoby, które odczuwają klaustrofobię, mogą otrzymać leki uspokajające, które pomogą im się zrelaksować lub zasnąć podczas skanowania. W takim przypadku trzeba pozostać na czczo co najmniej 6h przed badaniem, a na 2h przed wypić około 1,5 litra płynów (wyjątkiem są dzieci karmione piersią, które powinny pozostać na czczo 4h przed badaniem).

Bardzo ważne jest, aby podczas wykonywania badania pozostać tak długo nieruchomo, jak to możliwe. Pozowoli to uzyskać wyraźny obrazy, a ruch może go rozmazać. Niektóre szpitale mogą mieć RM, który jest otwarty po bokach. Może to być pomocną alternatywą dla osób, które boją się ograniczonych przestrzeni (m.in. osób z klaustrofobią).

Leki przyjmowane na stałe należy przyjąć zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego. Osoby niepełnoletnie – zgłaszają się na badanie z rodzicem lub opiekunem prawnym.

Badanie z kontrastem


W przypadku badania z kontrastem nie spożywaj posiłków i płynów na 6 godzin przed badaniem. Pamiętaj o przybyciu do kliniki na godzinę przed zaplanowanym terminem, w celu przekazania aktualnych wyników badań laboratoryjnych określające poziom kreatyniny (wykonane w okresie 21 dni poprzedzających badanie u pacjentów niewskazujących na zaburzenia czynności nerek i w okresie 7 dni u osób z zaburzeniami czynności nerek). Również przed badaniem będziesz miał założony wenflon, aby podczas samego trwania rezonansu można było wstrzyknąć środek kontrastowy.

Dodatkowo, ze względu na prawidłową ocenę radiologiczną, w niektórych badaniach wymagane jest podanie dożylne tzw. środków kontrastowych, nawet jeżeli wcześniej nie było takich wskazań. Środek kontrastowy jest podawany na zlecenie lekarza radiologa nadzorującego badanie. Masz prawo nie wyrazić zgody na podanie środka kontrastowego.

Dalszy proces jest opisany w zakładce “Przebieg badania”

Przebieg badania


Przygotowanie pacjenta obejmuje zdjęcie wszelkich ubrań lub biżuterii, które mogą pogorszyć obraz rezonansu. W przypadku badania głowy pacjent zostanie poproszony o zmycie makijażu. Pacjent może zostać również poproszony o założenia szpitalnego ubrania.

Na początku technik poprosi pacjenta o położenie się na specjalistycznym stole, który następnie zostanie wsunięty do aparatu, który zeskanuje badaną część ciała. Później technik opuści pokój pacjenta. Podczas poszczególnych sekwencji RM, które są uruchamiane (zwykle od dwóch do sześciu różnych sekwencji po dwie do piętnastu minut każda), pacjent usłyszy dźwięk pukania. „Sekwencja MR” to pozyskiwanie danych, które dają określoną orientację obrazu i określony typ wyglądu lub „kontrastu” obrazu. W zależności od systemu i rodzaju przeprowadzanego badania pukanie może być głośne i będzie wymagać od pacjenta zatyczek do uszu lub specjalnych słuchawek. Podczas badania RM wymagana jest pełna współpraca z personelem medycznym, m.in. leżenie w bezruchu, ponieważ ma to wpływ na jego jakość. Poruszanie się może ograniczyć wartość diagnostyczną badania. Podczas badania technik i pacjent mogą komunikować się w dowolnym momencie.

Po badaniu technik poprosi pacjenta, aby się ubrał i czekał na przegląd obrazów wykonanych przez rezonans magnetyczny.

Po badaniu


Po zakończeniu badania technik pracowni RM zaprowadzi cię do przebieralni. Możesz wyjść, gdy tylko będziesz gotowy.

W przypadku badania z kontrastem - zostań chwilę w klinice w celu sprawdzenia czy czujesz się wystarczająco dobrze. Pamiętaj o wypiciu co najmniej dwóch litrów wody po badaniu. Kobiety karmiące nie powinny karmić dziecka piersią przez 24h po zakończeniu badania, a ściągnięty pokarm powinien być wylany.

Znajdź placówkę i umów badanie

Sprawdź pełną listę placówek w mieście
Dowiedz się o cenach i wolnych terminach
Bezpłatnie zarezerwuj badanie
Przygotuj się do badania