Tomografia Jamy Brzusznej I Miednicy Mniejszej - Słupca

Badanie wymaga skierowania
Cena bez kontrastu:
400 zł
Cena z kontrastem:
500 zł

Brak informacji o terminach Brak informacji o czasie oczekiwania na wynik

Umówisz niebawem online, tak jak inne badania w naszym serwisie