Tomografia Angio Tętnic Kończyn Dolnych - Bydgoszcz

Badanie wymaga skierowania
Cena bez kontrastu:
500 zł

Brak informacji o terminach Brak informacji o czasie oczekiwania na wynik

Umówisz niebawem online, tak jak inne badania w naszym serwisie