Endoskopia

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów

ul. Żeromskiego 113, Łódź Mapa

Zadzwoń 42 201 41 76

O nas

Misją naszej placówki jest zapewnienie wszystkim pacjentom profesjonalnej opieki medycznej, w oparciu o nowoczesny sprzęt diagnostyczno-terapeutyczny, przy jednoczesnym zachowaniu przez zespół wysokich standardów jakości, przyjaznej atmosfery oraz zasad racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi. Doświadczenie, jakim może się poszczycić nasza placówka budowane jest od przeszło 75. lat. Nowatorskie metody diagnostyczno-lecznicze, które wprowadzano właśnie w tym szpitalu, pozwoliły na wykonanie wielu pionierskich zabiegów, wielokrotnie ratując ludziom życie i zdrowie. Pod względem liczby wdrażanych innowacyjnych zabiegów, przeprowadzanych na najwyższym światowym poziomie, Szpital im. WAM jest wiodącym ośrodkiem w regionie. We wrześniu 2014 roku lekarze z Kliniki Ogólnej i Kolorektalnej Szpitala im. WAM, jako drudzy na świecie, usunęli pacjentce guz żołądka metodą hybrydową. Na początku 2014 roku tę metodę zastosowali po raz pierwszy amerykańscy lekarze. Dzięki połączeniu metody endoskopowej i laparoskopowej, łódzcy chirurdzy precyzyjnie usunęli guz pacjentce. Kolejny sukces w 2014 roku odnieśli lekarze z Kliniki Elektrokardiologii. We wrześniu 2014 roku przeprowadzili pierwszą w Polsce implantację podskórnego kardiowertera-defibrylatora (S-ICD). Zabieg został wykonany u chorego, u którego wszczepienie standardowego przeznaczyniowego kardiowertera-defibrylatora nie było możliwe ze względu na uprzednio implantowaną sztuczną zastawkę trójdzielną oraz przebyte infekcyjne zapalenie wsierdzia. W 2014 roku zrealizowano jeden z pierwszych w kraju zabieg wszczepienia nowego typu kardiowertera-defibrylatora w Klinice Kardiologii Interwencyjnej i Zaburzeń Rytmu Serca. To jedyny skuteczny system, który został dopuszczony do stosowania w warunkach obrazowania całego ciała metodą rezonansu magnetycznego. Ten nowoczesny system wykorzystuje unikatowy algorytm redukcji impulsów, który pozwala jeszcze dokładniej diagnozować niebezpieczne zmiany rytmu serca i zapobiegać wysyłaniu impulsów w odpowiedzi na łagodną arytmię czy na szum elektryczny. W Szpitalu im. WAM inwestuje się w najnowszą wiedzę technologiczną, dzięki której możliwe jest wdrażanie na bieżąco nowatorskich zabiegów. W latach 2009-2013 wprowadzono liczne innowacyjne zabiegi w naszym szpitalu: denerwacji nerek, indywidualnej rekonstrukcji oczodołu przy wykorzystaniu drukarki 3D, rekonstrukcji twarzy, rekonstrukcji żuchwy, skroni i stawu z endoprotezą stawu żuchwowego z użyciem drukarki 3D, usunięcia zaćmy z wszczepieniem najnowszej generacji soczewek, wykorzystanie techniki 3D do przygotowania implantów stomatologicznych.

Misją naszej placówki jest zapewnienie wszystkim pacjentom profesjonalnej opieki medycznej, w oparciu o nowoczesny sprzęt diagnostyczno-terapeutyczny, przy jednoczesnym zachowaniu przez zespół wysokich standardów jakości, przyjaznej atmosfery oraz zasad racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi. Doświadczenie, jakim może się poszczycić nasza placówka budowane jest od przeszło 75. lat. Nowatorskie metody diagnostyczno-lecznicze, które wprowadzano właśnie w tym szpitalu, pozwoliły na wykonanie wielu pionierskich zabiegów, wielokrotnie ratując ludziom życie i zdrowie. Pod względem liczby wdrażanych innowacyjnych zabiegów, przeprowadzanych na najwyższym światowym poziomie, Szpital im. WAM jest wiodącym ośrodkiem w regionie. We wrześniu 2014 roku lekarze z Kliniki Ogólnej i Kolorektalnej Szpitala im. WAM, jako drudzy na świecie, usunęli pacjentce guz żołądka metodą hybrydową. Na początku 2014 roku tę metodę zastosowali po raz pierwszy amerykańscy lekarze. Dzięki połączeniu metody endoskopowej i laparoskopowej, łódzcy chirurdzy precyzyjnie usunęli guz pacjentce. Kolejny sukces w 2014 roku odnieśli lekarze z Kliniki Elektrokardiologii. We wrześniu 2014 roku przeprowadzili pierwszą w Polsce implantację podskórnego kardiowertera-defibrylatora (S-ICD). Zabieg został wykonany u chorego, u którego wszczepienie standardowego przeznaczyniowego kardiowertera-defibrylatora nie było możliwe ze względu na uprzednio implantowaną sztuczną zastawkę trójdzielną oraz przebyte infekcyjne zapalenie wsierdzia. W 2014 roku zrealizowano jeden z pierwszych w kraju zabieg wszczepienia nowego typu kardiowertera-defibrylatora w Klinice Kardiologii Interwencyjnej i Zaburzeń Rytmu Serca. To jedyny skuteczny system, który został dopuszczony do stosowania w warunkach obrazowania całego ciała metodą rezonansu magnetycznego. Ten nowoczesny system wykorzystuje unikatowy algorytm redukcji impulsów, który pozwala jeszcze dokładniej diagnozować niebezpieczne zmiany rytmu serca i zapobiegać wysyłaniu impulsów w odpowiedzi na łagodną arytmię czy na szum elektryczny. W Szpitalu im. WAM inwestuje się w najnowszą wiedzę technologiczną, dzięki której możliwe jest wdrażanie na bieżąco nowatorskich zabiegów. W latach 2009-2013 wprowadzono liczne innowacyjne zabiegi w naszym szpitalu: denerwacji nerek, indywidualnej rekonstrukcji oczodołu przy wykorzystaniu drukarki 3D, rekonstrukcji twarzy, rekonstrukcji żuchwy, skroni i stawu z endoprotezą stawu żuchwowego z użyciem drukarki 3D, usunięcia zaćmy z wszczepieniem najnowszej generacji soczewek, wykorzystanie techniki 3D do przygotowania implantów stomatologicznych.

Badania i cennik

Kapsułka Endoskopowa

Cena ze znieczuleniem miejscowym: 800

Lokalizacja

Adres

ul. Żeromskiego 113, Łódź

http://skwam.lodz.pl/

Godziny otwarcia

24h

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów
Zadzwoń 42 201 41 76