Tomografia Angio Tętnic Szyjnych

Badanie wymaga skierowania