Endoskopia

Centrum Medyczne Dąbrowa-Dąbrówka

ul. Sojowa 33c, Gdynia Mapa

Zadzwoń 58 669 06 30

Kolonoskopia

Cena ze znieczuleniem miejscowym:
400 zł

Brak informacji o terminach Brak informacji o czasie oczekiwania na wynik

O nas

Przychodnia Lekarska rozpoczęła swoją działalność w roku 1992, jako filia istniejącej już placówki W. Kack-Karwiny. Pierwszą siedzibą naszej przychodni były wynajmowane pomieszczenia w bloku przy ul. Szafranowej. W skromnych warunkach ale przemiłej atmosferze personel medyczny kierowany przez dr n. med. Stefana Penka sprawował opiekę nad pacjentami. W roku 1995 nastąpiło przekształcenie Przychodni Lekarskiej w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oraz zmiana nazwy na Przychodnia Dąbrowa-Dąbrówka. W wyniku konkursu ogłoszonego przez Urząd Miasta Gdyni, rok później, nowym kierownikiem przekształconej już przychodni została Ewa Zagórska-Onoszko. Kilka lat później w 1998 r. przychodnia zmieniła siedzibę na specjalnie zaadoptowany na ten cel budynek przy ul. Sojowej 22. Była to na owe czasy pierwsza w pełni skomputeryzowana placówka tego typu w Gdyni. Nowe otwarcie przychodni uświetnił festyn, na którym lokalna społeczność miała możliwość skorzystania z nieodpłatnych badań, a dla dzieci przygotowano wymyśle gry i konkursy. Pozwalamy sobie zacytować słowa, które w imieniu Wojewody pomorskiego wpisała do księgi pamiątkowej Dyrektor Generalny Pomorskiego Urzędu Wojewody – Wiesława Chojnacka “Ten piękny obiekt, dzieło wielu rąk i serc ludzkich, jest dowodem na to, że nawet w tych trudnych czasach można tworzyć dzieła wielkie. Niech to będzie zachętą i wskazaniem dla wątpiących.” W skutek ciężkiej choroby kierownik lek. med. Ewy Zagórskiej-Onoszko nowym dyrektorem SPZOZ Przychodnia Dąbrowa-Dąbrówka w marcu 2001r. został lek. med. Andrzej Chrostowski. Dużym sukcesem było dobudowanie w roku 2004 dodatkowego skrzydła na potrzeby poradni specjalistycznych, pracowni RTG i mammografii. Wyposażenie pomieszczeń sfinansowane zostało częściowo ze środków przedakcesyjnych Unii Europejskiej w ramach Programu Phare 2001 SSG. Konsekwencją dynamicznego rozwoju przychodni była adaptacja budynku przy ul. Sojowej 33c z przeznaczeniem na Oddział Chirurgii Jednego Dnia. Projekt przewidywał również rozszerzenie działalności istniejących dotychczas 18 poradni specjalistycznych. To ambitne przedsięwzięcie powstało w dużej mierze dzięki kolejnej, tym razem znacznie większej unijnej dotacji. W roku 2006 rozpoczęła się budowa nowoczesnego centrum, która zakończyła się dwa lata później. Z początkiem 2009r. podpisaliśmy pierwszy kontrakt z NFZ na świadczenie usług szpitalnych ubezpieczonym pacjentom. Obecnie Przychodnia Dąbrowa-Dąbrówka może poszczycić się jedną z najszerszych ofert diagnostyczno-terapeutycznych wśród placówek tego typu w woj. pomorskim. Zakres naszych usług obejmuje podstawową opiekę zdrowotną, specjalistykę, rehabilitację leczniczą, zabiegi chirurgiczne wykonywane w trybie jednodniowym oraz szeroką diagnostykę. Przychodnia wyposażona jest w najnowocześniejszy sprzęt medyczny, a pacjentów przyjmują specjaliści o wysokich kwalifikacjach z doskonałym przygotowaniem zawodowym. Potwierdzeniem naszej dbałości o pacjenta jest certyfikat zgodności z normą PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie świadczenia usług medycznych w trybie ambulatoryjnym i szpitalnym. Naszym głównym celem jest przede wszystkim zdrowie i zadowolenie każdego pacjenta.

Przychodnia Lekarska rozpoczęła swoją działalność w roku 1992, jako filia istniejącej już placówki W. Kack-Karwiny. Pierwszą siedzibą naszej przychodni były wynajmowane pomieszczenia w bloku przy ul. Szafranowej. W skromnych warunkach ale przemiłej atmosferze personel medyczny kierowany przez dr n. med. Stefana Penka sprawował opiekę nad pacjentami. W roku 1995 nastąpiło przekształcenie Przychodni Lekarskiej w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oraz zmiana nazwy na Przychodnia Dąbrowa-Dąbrówka. W wyniku konkursu ogłoszonego przez Urząd Miasta Gdyni, rok później, nowym kierownikiem przekształconej już przychodni została Ewa Zagórska-Onoszko. Kilka lat później w 1998 r. przychodnia zmieniła siedzibę na specjalnie zaadoptowany na ten cel budynek przy ul. Sojowej 22. Była to na owe czasy pierwsza w pełni skomputeryzowana placówka tego typu w Gdyni. Nowe otwarcie przychodni uświetnił festyn, na którym lokalna społeczność miała możliwość skorzystania z nieodpłatnych badań, a dla dzieci przygotowano wymyśle gry i konkursy. Pozwalamy sobie zacytować słowa, które w imieniu Wojewody pomorskiego wpisała do księgi pamiątkowej Dyrektor Generalny Pomorskiego Urzędu Wojewody – Wiesława Chojnacka “Ten piękny obiekt, dzieło wielu rąk i serc ludzkich, jest dowodem na to, że nawet w tych trudnych czasach można tworzyć dzieła wielkie. Niech to będzie zachętą i wskazaniem dla wątpiących.” W skutek ciężkiej choroby kierownik lek. med. Ewy Zagórskiej-Onoszko nowym dyrektorem SPZOZ Przychodnia Dąbrowa-Dąbrówka w marcu 2001r. został lek. med. Andrzej Chrostowski. Dużym sukcesem było dobudowanie w roku 2004 dodatkowego skrzydła na potrzeby poradni specjalistycznych, pracowni RTG i mammografii. Wyposażenie pomieszczeń sfinansowane zostało częściowo ze środków przedakcesyjnych Unii Europejskiej w ramach Programu Phare 2001 SSG. Konsekwencją dynamicznego rozwoju przychodni była adaptacja budynku przy ul. Sojowej 33c z przeznaczeniem na Oddział Chirurgii Jednego Dnia. Projekt przewidywał również rozszerzenie działalności istniejących dotychczas 18 poradni specjalistycznych. To ambitne przedsięwzięcie powstało w dużej mierze dzięki kolejnej, tym razem znacznie większej unijnej dotacji. W roku 2006 rozpoczęła się budowa nowoczesnego centrum, która zakończyła się dwa lata później. Z początkiem 2009r. podpisaliśmy pierwszy kontrakt z NFZ na świadczenie usług szpitalnych ubezpieczonym pacjentom. Obecnie Przychodnia Dąbrowa-Dąbrówka może poszczycić się jedną z najszerszych ofert diagnostyczno-terapeutycznych wśród placówek tego typu w woj. pomorskim. Zakres naszych usług obejmuje podstawową opiekę zdrowotną, specjalistykę, rehabilitację leczniczą, zabiegi chirurgiczne wykonywane w trybie jednodniowym oraz szeroką diagnostykę. Przychodnia wyposażona jest w najnowocześniejszy sprzęt medyczny, a pacjentów przyjmują specjaliści o wysokich kwalifikacjach z doskonałym przygotowaniem zawodowym. Potwierdzeniem naszej dbałości o pacjenta jest certyfikat zgodności z normą PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie świadczenia usług medycznych w trybie ambulatoryjnym i szpitalnym. Naszym głównym celem jest przede wszystkim zdrowie i zadowolenie każdego pacjenta.

Badania i cennik

Endoskopia

Brak informacji o terminach Brak informacji o czasie oczekiwania na wynik

Kolonoskopia

Cena ze znieczuleniem miejscowym: 400

Lokalizacja

Adres

ul. Sojowa 33c, Gdynia

https://www.dabrowka.net/

Godziny otwarcia

pon - pt: 8.00 - 20.00

Centrum Medyczne Dąbrowa-Dąbrówka
Zadzwoń 58 669 06 30