Usg - Rzeszów

Głowa i szyja

USG Doppler tętnic szyjnych
USG Doppler żył szyjnych
USG ślinianek
USG węzłów chłonnych

Korpus

USG Doppler aorty brzusznej
USG Doppler nerek
USG Doppler tętnic nerkowych
USG gruczołów sutkowych
USG jąder
USG jamy brzusznej
USG klatki piersiowej
USG piersi
USG serca
USG tarczycy
USG układu moczowego