Tomografia Twarzoczaszki

Badanie wymaga skierowania
Tomografia Twarzoczaszki nazywany również:

Tomografia twarzoczaszki i nosogardła