Tomografia Przysadki Mózgowej - Zgierz

Badanie wymaga skierowania

USG, TK, RTG

Ul. A. Struga 2-4, Zgierz Mapa

Cena bez kontrastu:
160 zł
Cena z kontrastem:
220 zł

wynik w 3 dni