Rezonans Magnetyczny - Cieszyn

Aktualne terminy i bezpieczeństwo

  • Placówki z kalendarzem online są otwarte
  • Stosują się do zasad bezpieczeństwa COVID-19
  • Wszystkie podane terminy online są aktualne

Głowa i szyja

Rezonans magnetyczny głowy
Rezonans magnetyczny kręgosłupa szyjnego
Rezonans magnetyczny stawów skroniowo-żuchwowych

Kończyny i stawy

Rezonans magnetyczny stawów krzyżowo-biodrowych
Rezonans magnetyczny stawu barkowego
Rezonans magnetyczny stawu kolanowego
Rezonans magnetyczny stawu łokciowego
Rezonans magnetyczny stawu skokowego

Korpus

Rezonans magnetyczny całego kręgosłupa
Rezonans magnetyczny kręgosłupa lędźwiowego
Rezonans magnetyczny kręgosłupa piersiowego (Th)
Rezonans magnetyczny stawów mostkowo obojczykowych