22 470 05 72

Tomografia komputerowa Angio tętnic i żył kończyn dolnych pod kątem oceny malformacji naczyniowej

Cena bez kontrastu:
650 zł
Cena z kontrastem:
650 zł - 900 zł

Wynik z opisem w 7 dni

Badania i cennik

Tomografia Komputerowa

Wynik z opisem w 7 dni

Tomografia Komputerowa Angio Tętnic I Żył Kończyn Dolnych Pod Kątem Oceny Malformacji Naczyniowej

Cena bez kontrastu: 650 Cena z kontrastem: 650 - 900 zł


Tomografia Komputerowa Angio Aorty Brzusznej

Cena bez kontrastu: 600 Cena z kontrastem: 800 - 980 zł


Tomografia Komputerowa Angio Aorty I Tętnic Kończyn Dolnych

Cena bez kontrastu: 800 Cena z kontrastem: 800 - 1050 zł


Tomografia Komputerowa Angio Aorty Piersiowej

Cena bez kontrastu: 550 Cena z kontrastem: 550 - 800 zł


Tomografia Komputerowa Angio Aorty Piersiowej I Brzusznej

Cena bez kontrastu: 750 Cena z kontrastem: 750 - 1000 zł


Tomografia Komputerowa Angio Naczyń Mózgowia

Cena bez kontrastu: 550 Cena z kontrastem: 550 - 800 zł


Tomografia Komputerowa Angio Tętnic Kończyn Dolnych

Cena bez kontrastu: 600 Cena z kontrastem: 600 - 850 zł


Tomografia Komputerowa Angio Tętnic Płucnych

Cena bez kontrastu: 550 Cena z kontrastem: 550 - 800 zł


Tomografia Komputerowa Angio Tętnic Szyjnych

Cena bez kontrastu: 550 Cena z kontrastem: 550 - 800 zł


Tomografia Komputerowa Hrct Klatki Piersiowej

Cena bez kontrastu: 360 Cena z kontrastem: 360 - 610 zł


Tomografia Komputerowa Artrografia Stawu Barkowego

Cena bez kontrastu: 1200 Cena z kontrastem: 1200 - 1450 zł


Tomografia Komputerowa Artrografia Stawu Kolanowego

Cena bez kontrastu: 1200 Cena z kontrastem: 1200 - 1450 zł


Tomografia Komputerowa Artrografia Stawu Skokowego

Cena bez kontrastu: 1200 Cena z kontrastem: 1200 - 1450 zł


Tomografia Komputerowa Artrografia Stawu Łokciowego

Cena bez kontrastu: 1200 Cena z kontrastem: 1200 - 1450 zł


Tomografia Komputerowa Artrografia Stawów Biodrowych

Cena bez kontrastu: 1200 Cena z kontrastem: 1200 - 1450 zł


Tomografia Komputerowa Gardła

Cena bez kontrastu: 340 Cena z kontrastem: 340 - 590 zł


Tomografia Komputerowa Głowy

Cena bez kontrastu: 280 Cena z kontrastem: 280 - 530 zł


Tomografia Komputerowa Jamy Brzusznej

Cena bez kontrastu: 390 Cena z kontrastem: 390 - 640 zł


Tomografia Komputerowa Klatki Piersiowej

Cena bez kontrastu: 390 Cena z kontrastem: 390 - 640 zł


Tomografia Komputerowa Kończyn Dolnych

Cena bez kontrastu: 340 Cena z kontrastem: 340 - 590 zł


Tomografia Komputerowa Kości Skroniowych

Cena bez kontrastu: 450 Cena z kontrastem: 450 - 700 zł


Tomografia Komputerowa Krtani

Cena bez kontrastu: 340 Cena z kontrastem: 340 - 590 zł


Tomografia Komputerowa Kręgosłupa Lędźwiowego

Cena bez kontrastu: 320 Cena z kontrastem: 320 - 570 zł


Tomografia Komputerowa Kręgosłupa Piersiowego

Cena bez kontrastu: 320 Cena z kontrastem: 320 - 570 zł


Tomografia Komputerowa Kręgosłupa Szyjnego

Cena bez kontrastu: 320 Cena z kontrastem: 320 - 570 zł


Tomografia Komputerowa Miednicy Mniejszej

Cena bez kontrastu: 390 Cena z kontrastem: 390 - 640 zł


Tomografia Komputerowa Nadgarstka

Cena bez kontrastu: 290 Cena z kontrastem: 290 - 540 zł


Tomografia Komputerowa Nadnerczy

Cena bez kontrastu: 280 Cena z kontrastem: 280 - 530 zł


Tomografia Komputerowa Oczodołów

Cena bez kontrastu: 300 Cena z kontrastem: 300 - 550 zł


Tomografia Komputerowa Podudzia

Cena bez kontrastu: 290 Cena z kontrastem: 290 - 540 zł


Tomografia Komputerowa Przedramienia

Cena bez kontrastu: 290 Cena z kontrastem: 290 - 540 zł


Tomografia Komputerowa Ramienia

Cena bez kontrastu: 290 Cena z kontrastem: 290 - 540 zł


Tomografia Komputerowa Stawu Barkowego

Cena bez kontrastu: 290 Cena z kontrastem: 290 - 540 zł


Tomografia Komputerowa Stawu Kolanowego

Cena bez kontrastu: 290 Cena z kontrastem: 290 - 540 zł


Tomografia Komputerowa Stawu Skokowego

Cena bez kontrastu: 290 Cena z kontrastem: 290 - 540 zł


Tomografia Komputerowa Stawu Łokciowego

Cena bez kontrastu: 290 Cena z kontrastem: 290 - 540 zł


Tomografia Komputerowa Stawów Biodrowych

Cena bez kontrastu: 290 Cena z kontrastem: 290 - 540 zł


Tomografia Komputerowa Stopy

Cena bez kontrastu: 290 Cena z kontrastem: 290 - 540 zł


Tomografia Komputerowa Szyi

Cena bez kontrastu: 360 Cena z kontrastem: 360 - 610 zł


Tomografia Komputerowa Tkanek Miękkich

Cena bez kontrastu: 300 Cena z kontrastem: 300 - 550 zł


Tomografia Komputerowa Twarzoczaszki

Cena bez kontrastu: 300 Cena z kontrastem: 300 - 550 zł


Tomografia Komputerowa Uda

Cena bez kontrastu: 290 Cena z kontrastem: 290 - 540 zł


Tomografia Komputerowa Zatok

Cena bez kontrastu: 280 Cena z kontrastem: 280 - 530 zł


Rtg

Wynik z opisem w 5 dni

Rtg Barku

Cena: 70 - 60 zł


Rtg Czaszki

Cena: 70 - 60 zł


Rtg Dłoni

Cena: 65


Rtg Jamy Brzusznej

Cena: 90


Rtg Klatki Piersiowej

Cena: 70 - 120 zł


Rtg Kości Ogonowej

Cena: 80


Rtg Kręgosłupa Odcinka Krzyżowo-Lędźwiowego

Cena: 140


Rtg Kręgosłupa Odcinka Lędźwiowego

Cena: 90


Rtg Kręgosłupa Odcinka Piersiowego

Cena: 90 - 130 zł


Rtg Kręgosłupa Odcinka Szyjnego

Cena: 80 - 70 zł


Rtg Miednicy

Cena: 90 - 80 zł


Rtg Mostka

Cena: 70 - 60 zł


Rtg Nadgarstka

Cena: 70 - 90 zł


Rtg Nosa

Cena: 55


Rtg Nosogardła

Cena: 60


Rtg Obojczyka

Cena: 70


Rtg Oczodołów

Cena: 70


Rtg Pięty

Cena: 55


Rtg Podudzia

Cena: 90


Rtg Przedramienia

Cena: 90


Rtg Ramienia

Cena: 90


Rtg Rzepki

Cena: 50


Rtg Stawu Kolanowego

Cena: 80 - 70 zł


Rtg Stawu Skokowego

Cena: 90 - 80 zł


Rtg Stawów Biodrowych

Cena: 80 - 70 zł


Rtg Stopy

Cena: 70


Rtg Twarzoczaszki

Cena: 55


Rtg Uda

Cena: 90


Rtg Zatok

Cena: 55


Rtg Łokcia

Cena: 90


Rtg Łopatki

Cena: 90


Rtg Łuku Jarzmowego

Cena: 60


Rtg Żeber

Cena: 80


Rtg Żuchwy

Cena: 90 - 80 zł


Rezonans Magnetyczny

Wynik z opisem w 7 dni

Rezonans Magnetyczny Angiografia Tętnic Szyi

Cena bez kontrastu: 550 Cena z kontrastem: 750 - 930 zł


Rezonans Magnetyczny Angiografia Głowy

Cena bez kontrastu: 480 Cena z kontrastem: 680 - 860 zł


Rezonans Magnetyczny Artrografia Stawu Barkowego

Cena z kontrastem: 1200


Rezonans Magnetyczny Artrografia Stawu Biodrowego

Cena z kontrastem: 1200


Rezonans Magnetyczny Artrografia Stawu Kolanowego

Cena z kontrastem: 1200


Rezonans Magnetyczny Artrografia Stawu Skokowego

Cena z kontrastem: 1200


Rezonans Magnetyczny Artrografia Stawu Łokciowego

Cena z kontrastem: 1200


Rezonans Magnetyczny Cholangiografia

Cena z kontrastem: 800


Rezonans Magnetyczny Całego Kręgosłupa

Cena bez kontrastu: 1300 Cena z kontrastem: 1500 - 1680 zł


Rezonans Magnetyczny Głowy

Cena bez kontrastu: 500 Cena z kontrastem: 700 - 880 zł


Rezonans Magnetyczny Głowy Z Oceną Kątów Mostowo-Móżdżkowych

Cena bez kontrastu: 650 Cena z kontrastem: 850 - 1030 zł


Rezonans Magnetyczny Głowy Z Perfuzją

Cena z kontrastem: 750


Rezonans Magnetyczny Jamy Brzusznej

Cena bez kontrastu: 650 Cena z kontrastem: 850 - 1030 zł


Rezonans Magnetyczny Klatki Piersiowej

Cena bez kontrastu: 600 Cena z kontrastem: 800 - 980 zł


Rezonans Magnetyczny Kręgosłupa Lędźwiowego

Cena bez kontrastu: 480 Cena z kontrastem: 680 - 860 zł


Rezonans Magnetyczny Kręgosłupa Piersiowego

Cena bez kontrastu: 480 Cena z kontrastem: 680 - 860 zł


Rezonans Magnetyczny Kręgosłupa Szyjnego

Cena bez kontrastu: 480 Cena z kontrastem: 680 - 860 zł


Rezonans Magnetyczny Miednicy Mniejszej

Cena bez kontrastu: 680 Cena z kontrastem: 880 - 1060 zł


Rezonans Magnetyczny Nadgarstka

Cena bez kontrastu: 650 Cena z kontrastem: 850 - 1030 zł


Rezonans Magnetyczny Oczodołów

Cena bez kontrastu: 520 Cena z kontrastem: 720 - 900 zł


Rezonans Magnetyczny Podudzia

Cena bez kontrastu: 690 Cena z kontrastem: 890 - 1070 zł


Rezonans Magnetyczny Prostaty

Cena bez kontrastu: 900 Cena z kontrastem: 1100 - 1280 zł


Rezonans Magnetyczny Przedramienia

Cena bez kontrastu: 690 Cena z kontrastem: 890 - 1070 zł


Rezonans Magnetyczny Przysadki

Cena bez kontrastu: 500 Cena z kontrastem: 700 - 880 zł


Rezonans Magnetyczny Ramienia

Cena bez kontrastu: 690 Cena z kontrastem: 890 - 1070 zł


Rezonans Magnetyczny Serca

Cena bez kontrastu: 950 Cena z kontrastem: 1150 - 1330 zł


Rezonans Magnetyczny Splotu Barkowego

Cena z kontrastem: 890 - 1070 zł


Rezonans Magnetyczny Stawu Barkowego

Cena bez kontrastu: 690 Cena z kontrastem: 890 - 1070 zł


Rezonans Magnetyczny Stawu Kolanowego

Cena bez kontrastu: 690 Cena z kontrastem: 890 - 1070 zł


Rezonans Magnetyczny Stawu Skokowego

Cena bez kontrastu: 690 Cena z kontrastem: 890 - 1070 zł


Rezonans Magnetyczny Stawu Łokciowego

Cena bez kontrastu: 690 Cena z kontrastem: 890 - 1070 zł


Rezonans Magnetyczny Stawów Biodrowych

Cena bez kontrastu: 690 Cena z kontrastem: 890 - 1070 zł


Rezonans Magnetyczny Stawów Krzyżowo-Biodrowych

Cena bez kontrastu: 600 Cena z kontrastem: 800 - 980 zł


Rezonans Magnetyczny Stawów Skroniowo-Żuchwowych

Cena bez kontrastu: 650 Cena z kontrastem: 850 - 1030 zł


Rezonans Magnetyczny Stopy

Cena bez kontrastu: 690 Cena z kontrastem: 890 - 1070 zł


Rezonans Magnetyczny Szyi

Cena bez kontrastu: 550 Cena z kontrastem: 750 - 930 zł


Rezonans Magnetyczny Twarzoczaszki

Cena bez kontrastu: 560 Cena z kontrastem: 760 - 940 zł


Rezonans Magnetyczny Uda

Cena bez kontrastu: 690 Cena z kontrastem: 890 - 1070 zł


Rezonans Magnetyczny Zatok

Cena bez kontrastu: 490 Cena z kontrastem: 690 - 870 zł


Usg

Wynik z opisem tego samego dnia

Usg Ginekologiczne Przez Powłoki Brzuszne

Cena: 160


Usg Gruczołu Krokowego

Cena: 160


Usg Gruczołów Sutkowych

Cena: 180


Usg Jamy Brzusznej

Cena: 160


Usg Ortopedyczne

Cena: 240


Usg Tarczycy

Cena: 160


Usg Tkanek Miękkich

Cena: 160


Usg Ślinianek

Cena: 150

Opinie pacjentów

10
Opinie pacjentów
Ogólna ocena placówki
Dodaj opinię o tej placówce
J
Użytkownik zweryfikowany

Badanie zostało przeprowadzone w sposób rzetelny. Pani doktor bardzo komunikatywna z wysoką kulturą osobistą. Badanie odbyło się na czas bez żadnych opóźnień.


A
Użytkownik zweryfikowany

Przed badaniem strasznie się denerwowałam. Natomiast po wejściu do pracowni spotkałam bardzo sympatycznego lekarza, który wszystko mi wytłumaczył co, gdzie i jak na temat badania. Uważam, że badanie zostało przeprowadzon...


M
Użytkownik zweryfikowany

Od dawna korzystam z usług placówki i za każdym razem jestem bardzo zadowolona. Badania zawsze wykonywane są dokładnie i z pełnym profesjonalizmem. Każdy lekarz jest bardzo zaangażowany podczas przeprowadzonego badania....


P
Użytkownik zweryfikowany

Badanie zostało przeprowadzone bardzo szybko i sprawnie. Polecam wszystkim serdecznie. Pełen profesjonalizm.


A
Użytkownik zweryfikowany

Widać było, że technik był bardzo zaangażonywany w przebrowadzenie badania, wszystko zostało mi dokładnie wyjaśnione. Opis badania otrzymałam już po 3 dniach z czego byłam bardzo zadowolona. Jedyny minus to mało usług na...


J
Użytkownik zweryfikowany

To było moje pierwsze badanie w tej placówce, zostało ono przeprowadzone bardzo sprawnie i szybko. Podczas wykonywanego usg czułam się komfortowo. Bardzo dziękuje za wykonane badanie i polecę każdemu.


M
Użytkownik zweryfikowany

Lekarz miły, profesjonalny. Badanie zostało przeprowadzonye dokładnie, wszystko zostało mi wytłumaczone w sposób jasny i przejrzysty. Będę na pewno polecać znajomym!


M
Użytkownik zweryfikowany

Badanie zostało przeprowadzone bez żadnych zastrzeżeń. Duży plus za punktualność badania. Myślałem, że opis otrzymam od razu, niestety musiałem na niego czekać ok. 3 dni...


A
Użytkownik zweryfikowany

Jestem bardzo zadowolona z badania. Badanie zostało wykonane tego samego dnia co je umówiłam. Bardzo miła obsługa ze strony placówki, zostałam przyjęta ciepło.


W
Użytkownik zweryfikowany

Badanie przebiegło bardzo sprawnie oraz co najważniejsze punktualnie. Lekarz bardzo sympatyczny.

Godziny otwarcia

pon-pt 7:30-20:00
sob 8:00-14:00

https://www.cms.waw.pl/

Wskazówki dojazdu

Dla zmotoryzowanych:
Samochodem: wjazd od ul.Wawelskiej, tuż przed kładką dla pieszych - wjazd płatny na teren SKRY
Samochodem: wjazd od ul.Rokitnickiej, tuż za restauracją Jeff"s - wjazd bezpłatny

Dla pieszych:
Autobusem (przystanek przy Pomniku Lotnika - wejście A)
Autobusem (przystanek przy Restauracji Jeff’s - wejście B)
Centrum Medycyny Sportowej
Centrum Medycyny Sportowej